Handlevogn
Du har ingen varer i din handlevogn.
Hurtigkjøp
Søk produkt
Kategorier
test
test test

Betalings- og leveringsvilkår

 1. Disse reglene gjelder for salg i Norge og dersom ingen andre avtaler eksisterer mellom Auralight og kjøperen.
 2. Skriftlige tilbud er bindende for Auralight 30 dager fra tilbudsdato.
 3. Levering skjer frakt- og emballasjefritt til kjøperens lager. Auralight forbeholder seg retten til å velge den billigste transportmåten. For hver beordret ekspedisjon til en verdi på mindre enn kr 1000 netto uten moms belastes fraktkostnader med kr 200.
 4. All transport skjer på kjøperens risiko. På spesiell anmodning besørges transportforsikring av varer, der forsikringskostnadene belastes kjøperen. Skader eller brist i godset som følge av transporten skal rapporteres av kjøperen og håndteres av transportselskapet.
 5. For retur av varer gjelder følgende regler: Bare retur med feil som skyldes Auralight AS, f.eks. via feilekspedisjon eller fabrikasjonsfeil, godkjennes uten ekstra kostnader for kjøperen. Øvrige returer skal godkjennes av Auralight AS, og senest innen sju dager etter mottak av varen krediteres kjøperen fakturabeløpet med fradrag av minst 20 prosent, samt frakt- og emballasjekostnader. Ved alle typer returer må Auraloight AS kontaktes av kjøperen, og det må alltid oppgis nummer og dato på leverandørens faktura eller følgeseddel. Disse dokumentene må deretter legges ved fysisk retur. Ved godkjent retur leveres - etter selgerens valg - erstatning i form av varer eller via kreditering. Selgerens ansvar er begrenset til det som er anført på dette punktet. Kjøperen kan derfor ikke kreve erstatning eller fremme andre krav mot Aura Light enn det som kommer frem ovenfor. Retur av ukurante varer godkjennes ikke. MERK: Retur må skje i uskadd originalemballasje.
 6. Betaling skal skje innen 30 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfallsdagen debiteres kjøperen forsinkelsesrente etter en rentesats på opp til åtte prosentenheter over offisiell referanserente. Auralight forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet for utestående beløp, og slik sikkerhet kan også kreves etter at bestillingen er akseptert.
 7. Auralight forbeholder seg retten til å endre priser, konstruksjon, dimensjonering og betegnelse uten varsel.
 8. Dersom Auralight forhindres i å gjennomføre sine leveranser som følge av arbeidsstans hos denne eller dennes leverandør i form av streik, lockout, krig, brann, ulykke eller annet hinder der Auralight ikke kan holdes ansvarlig, har ikke kjøperen krav på erstatning.
 9. Auralight forbeholder seg retten til umiddelbart å foreta slike endringer i prisen på ikke-leverte varer som kan oppstå på grunn av endringer i valutakurser, skatter, toll og andre offentlige avgifter.
 10. Alle priser i rundskriv og trykksaker er med miljøavgift, men uten merverdiavgift eller lignende skatt, som kan erstatte merverdiavgiften.
 11. Kjøperen har ikke lov til å utstyre lyskilder eller andre artikler med merking som kan antyde at de er av kjøpers fabrikat.
 12. Alle tegninger og tekniske modeller som leveres til kjøperen, forblir Auralights eiendom.
 13. Bestilling uten foregående skriftlig tilbud noteres til leveringsdagens priser i henhold til gjeldende prisliste. Auralight forbeholder seg retten til umiddelbart å gjennomføre endringer i priser, rabatter og salgsbetingelser uten varsel om dette. Det som ved prisendring gjenstår å levere på kontrakt eller bestillinger, leveres på grunnlag av de nye, endrede prisene, rabattene og betalings- og leveringsvilkårene, dersom ikke restkvantiteten annulleres av kjøperen innen 10 dager etter varsling.
 14. Tvister i anledning avtalen og tilhørende bestemmelser samt tvister som gjelder omtalte og derav relevante rettsforhold som har sammenheng med dette, skal ikke prøves for retten, men skal løses med voldgift i henhold til norsk lov. Auralight har imidlertid rett til å bruke en vanlig domstol til å inndrive ubetalte krav.